Reference

Naše společnost zpracovávala nebo se podílela na těchto projektech

2019

2018

 • Studie proveditelnosti nového využítí objektu, Hukvlady
 • Zatpelení spojovacího krčku ZŠ ČSA, Bohumín
 • Rozvodna Dolní Benešov
 • Oprava teras - Ostravar Aréna, Ostrava
 • Rozšíření prodejny barev, Olomouc
 • Sportovní hala Těrlicko, konstrukční část
 • Stavebně technický průzkum stropní konstrukce v objektu ZŠ Masarykova, Bohumín
 • Rekonstrukce Tr ve Šternberku
 • Stavební úpravy pro montáž nového lisu, Ostrava - Vítkovice
 • SKladovací hala, Ostrava - Svinov
 • Revitalizace zemnědelského objektu Jistebník, konstrukční část
 • Oprava podlahy v kuchyni při ZŠ Masarykova, Bohumín
 • Přístřešek pro parkování elektrobusů, Ostrava Hranečník
 • Zázemí sportovní haly ve Vrbátkách - konstrukce nástavby
 • Přístřešek pro parkování elektrobusů, Ostrava Martinov
 • Oprava střešního pláště ZŠ Benešova, Bohumín
 • Prefabrikovaná výrobní hala Třebčín - realizační a dílenská dokumentace BK
 • Realizační dokumentace ocelových plošin pro elektrotechnoligii Nový Jíčín
 • Realizační dokumentace opravy fasády DDM Bohumín
 • Statické posudky kotvení zateplovacího systému, BD Ostrava
 • Statické posudky kotevních systému plochých střech
 • Stavebně technické posouzení betonovcýáh konstrukcí Mnichov pod Pradědem
 • Realizační dokumentace  rekonstrukce 2xTS Opava
 • Realizační dokumentace celkové změny vnitřní dispozice výrobního závodu, Ostrava Svinov
 • Projektová dokumentace tří rodinných domů, Ostrava - Stará Bělá

2017

 • Přístavba k rodinnému domu, Klimkovice
 • Kompletní projektová dokumentace ocelové haly fy. MIKES, Ostrava - Svinov
 • Statický posudek správní budovy, elektrárna Třebovice
 • Dokumentace pro odstranění ocelové lávky přes řeku Lučinu, Moravská Ostrava
 • Pasportizace obecního objektu Hukvaldy
 • Rekonstrukce trafostanice Vsetín
 • Sanace zdiva SŠ Z. Matějčka, Ostrava
 • Sportovní hala Vrbátky - konstrukční část
 • Stavební úpravy příhradových stožárů Kobeřice
 • Výměna výplní ZŠ Záblatí
 • Statické posouzení ocelových vazníků, Hranice
 • Modernizace budovy OÚ Těškovice
 • Venkovní rampa Povodí Odry s.p.
 • Parkovací objekt FNO Ostrava - konstrukční část DSP
 • Sportovní hala Těrlicko - konstrukční část DUR
 • Stavba výrobní haly DH IV na HV 1 Semerflex - statické zajištění vrtu
 • Stavební úpravy příhradových stožárů Arnoštof
 • Skladovací hala EUROCORP TRADE - statika DSP
 • Rekonstrucke rozvodny R 22kV Vítkov
 • Mulleruv dům Opava - výkresy výztuže
 • Pasportizace správní budovy LANEX, Bolatice

2016

 • Oprava podlahy v Tělocvičně ZŠ Beneše, Bohumín
 • PD dodatečného povolení stavy, Kujavy
 • Demolice trafostanice, Vsetín
 • Úprava skladovací haly, Ostrava - Vítkovice
 • PD - Lisovna drolenky, Ostrava - Vítkovice
 • Oprava střešní konstrukce na objektu garáží, Povodí Odry s.p.
 • Projektová dokumentace na zajištění BOZP na zásobnících uhlí, Třebovice
 • Statické posouzení stožárů a návrh opravy 10+2 PS vedení VN 180, Třebovice
 • Statický posudek - Výrobní hala Divnice
 • Parkovací objekt v areálu Fakultní nemocnice Ostrava - konstrukční část DÚS
 • PD nakládací rampy, Ostrava - Vítkovice
 • Stavební úpravy trafostanice ve Frýdku - Místku
 • Statický posudek objektu garáží, Povodí Odry s.p.
 • PD pro výměnu výplní v objektu na ul. U Cementárny 23, Ostava - Vítkovice
 • Stavební úpravy objektu v Lubně, F-M
 • Skladovací hala pro 40 a 250 bloků a stáčecí místo v areálu CTPark Ostrava - Hrabová - betonové konstrukce
 • Přístřešek pro parkování a sklad hořlavých kapalina v areálů garáží MMO, Mariánské Hory - Ostrava
 • Založení stožárů ČEZ Distribuce, Frýdek – Místek
 • Rodinný dům Petrovice u Karviné
 • Studie skladu, Ostrava – Vítkovice
 • Rekonstrukce bytových domů na ul. Dělnická, Ostrava - Poruba
 • PD - Spínací stanice Stonava
 • Návrh základu pod trysakcí storj, Frýdlant nad Ostravicí
 • Konstrukční část PD - Bytový dům Stonava
 • Fakultní nemocnice Ostrava - rekonstrukce centrálních operačních sálů – statická část PD
 • Založení ocelových stožárů vč. návrhu ocelové konstrukce, ČEZ Distribuce, Mladá Boleslav
 • Rodinný dům, Zubří

2015

 • Stavební úpravy pro snížení energetické náročnosti objektu Zengrova 14, Ostrava – Vítkovice
 • Rodinný dům Krásná pod Lysou horou
 • Stavební úpravy rozvodny ČEZ Distribuce ve Vratimově
 • Demolice trafostanice na ul. Slavíčkova, Ostrava
 • Rekonstrukce dětského hřiště při MŠ Záblatí v Bohumíně
 • Statické zajištění stropních konstrukci v objektu DDM Bohumín v Návsí
 • Atletické hřiště ČSA Bohumín
 • Umístění nových lisů v závodě Keravit, Ostrava
 • Stavební úpravy objektu SAFRAN, Ostrava-  Svinov
 • Sklad technických plynů MarkAgro, Sviadnov
 • Založení ocelových stožárů vč. návrhu ocelové konstrukce, ČEZ Distribuce, Bilany
 • Dřevěná lávka pro pěší, Orlová
 • Likvidace Ocelárny VÍTKOVICE STEEL a.s. , Ostrava – statická část PD
 • NOVÁ VÝROBNÍ HALA PRO PRÁŠKOVOU A MOKROU  LAKOVNU Horažďovice – výkres výztuže
 • LASSELSBERGER Chlumčany - skladovací centrum – statická část PD
 • Oplocení areálu MSA Dolní Benešov
 • Oprava patek pro stožáry, Veolia, Žermanice
 • Výměna oken a zateplení objektu na ul. Mírová a Ruská, Ostrava
 • NEMOCNICE NA BULOVCE - VYBUDOVÁNÍ  URGENTNÍHO PŘÍJMU – statická část PD
 • Brass Mill – Helwan – základy revizní tratě DUO, Egypt– výkres výztuže

2014

Projekty administrativních a průmyslových objektů

 • Rekonstrukce hřiště Bohumín Záblatí
 • Stavební úpravy trafostanic v Krnově
 • Tribuna BOSPOR Bohumín, autorský dozor
 • Logistické centrum Ostrava - Svinov
 • Zvětšení otvorů a montáž sekčních vrat hasičská zbrojnice Bohumín
 • Sanace objektu MŠ Studénka vč. výkonu AD
 • Výměna střešního pláště domova pro seniory Slunovrat p.o.
 • Výměna oken na bytových domech ul. Rudná, Ostrava - Vítkovice
 • Konstrukční část přeložky vedení VN Střední Čechy
 • Kaufland Leonberg (DE) - Dílenské výkresy podlah
 • Zrušení septiku a napojení na kanalizaci Bohumín - Skřečoň
 • Sportovní hala Vrbátky - konstrukční část, betonové k-ce
 • Vestavba ŽB trezoru, výrobní závod Ostrava - Svinov
 • Skladovací hala Lasselsberger - konstrukční část DUR
 • Skladovací hala Sihelné, Slovenská republika
 • Speciální založení venkovního výtahu, Dalkia Třebovice
 • Nástavba společenského sálu administrativní budovy, Prokešovo náměstí 5 a 6 - konstrukční část

Projekty pro bydlení

2013

Projekty administrativních a průmyslových objektů

Projekty pro bydlení

2012

Projekty administrativních a průmyslových objektů

Projekty pro bydlení

 • Rekonstrukce bytového domu Edisonova 23, Jubilejní kolonie Ostrava-Hrabůvka, Konstrukční část projektu
 • Stavební úpravy interiérů bytového domu Mjr. Nováka 39, Ostrava - Konstrukční část
 • Rekonstrukce RD Petrovice u Karviné

2011

Projekty pro bydlení

 • RD Stará Bělá – realizační dokumentace, technický dozor investora
 • RD Rožnov pod Radhoštěm – dodatečné povolení stavby
 • Přístavba a stavební úpravy RD Výškovice

Projekty administrativních a průmyslových objektů

 • Huisman: základ pro testování vrtného zařízení LOC400Základy stožárů pro SIPCZ.NET
 • Rekonstrukce dispečerského pracoviště ve správní budově Dolu Paskov, OKD a.s.
 • Na odparka v závodě Biocel Paskov – stavební řešení
 • Ubytovna pro zaměstnance společnosti MAZURÁK CZ – dokumentace pro stavební povolení
 • Stavební úpravy a přístavba objektu TJ čp. 869 Horní Suchá – stavební část
 • Modernizace Teplárny AMFM – konstrukční část

Ostatní

2010

Projekty pro dotace Zelená Úsporám

Projekty pro bydlení

Projekty administrativních a průmyslových objektů

Ostatní