Naše komplexní služby

Kompletní projekční a inženýrskou činnost v oblasti stavebnictví
vč. provádění autorského a stavebního dozoru  

 • konzultace při výběru vhodné lokality k výstavbě
 • zajištění vstupních podkladů
 • zpracování studie proveditelnosti
 • zpracování architektonické studie stavby
 • zajištění průzkumných a geodetických prací
Projekční a inženýrskou část projektu

 • projednání projektové dokumentace s dotčenými subjekty
 • zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí
 • zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení popř. ohlášení stavby
 • zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení
 • zpracování dokumentace pro výběr dodavatele vč. rozpočtů
 • zpracování dokumentace pro provedení stavby ve všech profesích
 • zpracování dokumentace pro dodatečné povolení stavby
 • zpracování dokumentace změny stavby před dokončením
 • zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
 • zpracování dokumentace k odstranění stavby
 • výkon stavebního dozoru
 • výkon autorského dozoru
Ostatní práce

 • statické návrhy ocelových a betonových konstrukcí
 • statické posuzování ocelových a betonových konstrukcí
 • zpracování výkresů betonových konstrukcí vč. výkresů výztuže
 • zpracování výkresů ocelových konstrukcí